Szukaj

insta

Piłowanie bala

pilowanie bala radomsko

Konkurencja ta polega na przepiłowaniu przez uczestników drewnianych bali znajdujących się na dwóch stojakach. Zajęcia odbyć się mogą w dwóch formach: pocięcie bala w jak najszybszym czasie bądź na wyznaczoną ilość odcinków na zasadzie piłowania „moja-twoja”.